Word donateur

Door WFFR financieel te steunen draag je bij aan het in stand houden van een uniek filmfestival over de natuur!

Je kunt stichting WFFR steunen door een donatie over te maken op:

Stichting Wildlife Film Festival Rotterdam
NL55 RABO 0300 1317 12

WFFR heeft de ANBI status. Dit betekent dat je gift aftrekbaar is van de belasting.

Voor achtergrondinformatie over het schenken aan ANBI aangemerkte stichtingen klik hier.

Wildlife Film Festival Rotterdam wordt ieder jaar georganiseerd door een team veelal bestaande uit zzp’ers en heeft geen winstoogmerk. Daarom kunnen wij elk beetje steun heel goed gebruiken!