De Nieuwe Kust is een cinematografisch portret van de Oosterschelde, het grootste en natste Nationale Park van ons land. De film richt zich op de veranderingen in het onderwaterleven in de Oosterschelde door de aanleg van de Deltawerken en het veranderende klimaat. Het geeft een beeld van de processen zoals die zich jarenlang hebben afgespeeld en nog steeds voltrekken; de komst van nieuwe soorten zoals klimaatschuivers en exoten via de schelpdierhandel en wereldwijd vrachtverkeer per schip.

Deze film is geen opsomming van alles dat leeft, groeit en bloeit in de Oosterschelde, maar een natuurdocumentaire waarin de verhalen van bijzondere dieren en organismen een beeld schetsen van de relatie tussen mens en natuur en hoe deze natuur zich heeft aangepast.

Woensdag 1 november

17.00 – 18.00 uur. Zaal 4 + TALK

Tickets

Zaterdag 4 november

19.30 – 20.30 uur. Zaal 3

Tickets

De Nieuwe Kust is a cinematic portrait of the Oosterschelde, our country’s largest and wettest National Park. The film focuses on the changes in marine life in the Oosterschelde due to the construction of the Delta Works and the changing climate. It portrays the processes as they have taken place over many years; the arrival of new species such as climate shifters and exotics through the shellfish trade and worldwide cargo traffic by ship.

This film is not a listing of everything that lives, grows and flourishes in the Oosterschelde, but a nature documentary in which the stories of extraordinary animals and organisms paint a picture of the relationship between man and nature and how this nature has adapted.

Regisseur
René van der Laan & Ronald Faber
Producent
René van der Laan & Ronald Faber
Productieland
Nederland
Lengte film
52 minuten
Jaar
2023
Taal
Nederlands (Niet ondertiteld)

Deel deze pagina

Misschien vindt u deze ook interessant