Per school kunnen maximaal 200 leerlingen deelnemen. Let op: Deelname gaat op volgorde van aanmelding. Vol = vol!