Er is plek voor ongeveer 2000 leerlingen. Per school kunnen maximaal 140 leerlingen deelnemen. Let op: Deelname gaat op volgorde van aanmelding. Vol = vol!