Ja, WFFR verwacht het volgende van een deelnemende school:

  • Dat scholen zicht voorbereiden op het bezoek aan WFFR d.m.v. het lesmateriaal + lesbrief
  • WFFR tijdig informeren indien het aantal deelnemende leerlingen anders is dan aangegeven op het aanmeldformulier
  • Tijdens het bezoek aan WFFR minimaal 1 begeleider vanuit school (docent/ouder) per 15 kinderen aanwezig is.
  • De begeleiders vanuit school zijn en blijven te allen tijde verantwoordelijk voor de leerlingen tijdens het bezoek aan WFFR.
  • Dat docenten en begeleiders vanuit school leerlingen aanspreken op onfatsoenlijk gedrag (zoals hinderlijk geluid maken tijdens de film).
  • Dat scholen zelf verantwoordelijk zijn voor het vervoer van en naar Cinerama Filmtheater.
  • Dat scholen deze inschrijving opnemen in de jaarplanning van school.