Ja, WFFR verwacht het volgende van een deelnemende school:

  • Tijdens een bezoek aan WFFR dient minimaal 1 begeleider vanuit school (docent/ouder) per 15 kinderen aanwezig te zijn.
  • De begeleiders vanuit school zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de leerlingen tijdens het bezoek aan WFFR.
  • Dat zij deze inschrijving opnemen in de jaarplanning van school voor het schooljaar 2022-2023 om een last-minute annulering te voorkomen.